Počítače dětem

Chci darovat techniku

Hledáme dárce vhodné výpočetní techniky pro rodiny v nouzi. Dárcem může být každý, kdo chce pomoci a má doma nebo ve firmě techniku, která se už nepoužívá nebo nevyužívá natolik a jinde by posloužila více. Pokud z libovolného důvodu nemůžete či nechcete techniku darovat, nabízíme také možnost odkupu za běžné odkupové ceny.

Pokud se tedy chcete zapojit do projektu Počítače dětem jako dárce, klikněte prosím na následující tlačítko:

Po vyplnění tohoto formuláře Vás žádáme o dodání počítače ideálně na jedno z více jak 20 dárcovských míst, které naleznete na mapě. Pokud dodání na dárcovské místo není možné, stačí vyplnit formulář a budeme Vás kontaktovat, abychom domluvili další postup ohledně předání techniky. Předem jsem vděčni za vaši pomoc.

Pomoci můžete i finančním darem na konto 296983420/0300 Nadačního fondu IT People

Finanční prostředky použijeme k nákupu dílů, repasovaných počítačů za zbytkové ceny a na náklady spojené s přepravou počítače. Průměrné náklady na uvedení počítače do funkčního stavu a dodání do rodiny jsou 900 Kč na jeden počítač, kdy průměrná hodnota počítače do potřebné rodiny je 6 000 Kč. Hodnotu finančního daru tak znásobíme.

Co se týče samotné techniky, tak jedinou limitací pro nás je minimální konfigurace PC nebo notebooku, aby bylo možné v dostatečné kvalitě spustit doporučené výukové programy Microsoft Teams a Google Classroom, tzn. je třeba, aby na počítači bylo možné provozovat moderní operační systém a internetový prohlížeč.

Vhodná konfigurace PC nebo notebooku: procesor řady Intel Core i3 nebo silnější, alespoň 2 GB operační paměti, alespoň 100 GB volného místa na disku. Pokud dárce věnuje výkonný počítač, ten Nadační fond IT People předá formou sociálního stipendia talentovaným dětem, které chtějí studovat technické obory a k studiu potřebují výkonnější počítač (studium programování, grafika apod.)

Dále je velice vítaná i pomoc v podobě periferií a dílů:

Vhodné periferie: monitorů, klávesnic, myší, mikrofonů a webových kamer

Vhodné komponenty: Pevné disky, kabely, software Windows 7 a vyšší

Techniku nejdříve zapůjčujeme, abychom předešli zneužití daru. Aby se zajistilo rychlé poskytnutí techniky a zároveň omezení zneužití služby, je ověřována reálná situace rodiny přes učitelku u školy, do které dítě dochází. Následně je zjišťováno, zda dítě skutečně začalo studovat díky zapůjčené technice na dálku. Abychom předešli zneužití, je půlroční zápůjčka prodlužována až po potvrzení učitelkou, že dítě používá počítač ke studiu. Po detailnějším zkoumání užívání techniky je následně technika věnována těm rodinám, které si dlouhodobě nemohou dané vybavení pro své děti skutečně dovolit a zároveň jejich dítě skutečně využívalo techniku ke studiu v době její zápůjčky.

Výkonnější technika od dárců je určena žákům z potřebných rodin, kteří chtějí studovat zejména technické obory a potřebují pro plnění úloh výkonnější techniku (programování, studium grafiky apod.). V rámci tohoto programu jsou ověřovány pokroky dítěte a jeho předchozí studijní výsledky ve škole.

V dubnu 2020 e-shop Mironet.cz vyčlenil 1000 počítačů pro start projektu, aby motivoval ostatní dárce k připojení se do projektu. Tato nabídka již byla rodinami v nouzi využita a tyto počítače nejsou k dispozici, do pomoci dětem se však zapojily stovky dárců a projekt rychlé pomoci se změnil v projekt trvalý. Mironet.cz nyní pro projekt zajišťuje a financuje chod většiny dárcovských míst. Zde je možné počítač předat dárcem a na stejném místě si ho po kontrole počítače vyzvedávají rodiny v nouzi. V dárcovských místech probíhá i montáž techniky, servis a instalace software tak, aby byl zajištěn její provoz pro výuku. V dárcovských místech probíhá servis techniky i klientům ostatních neziskových organizací, jako je Nadace Nova, UNICEF, Česko.digital, Člověk v tísni a dalších partnerských charitativních organizací