Počítače dětem

O projektu

Projekt Nadačního fondu IT people vznikl na jaře 2020 s ohledem na pandemickou situaci a nutnost online výuky s cílem zajistit starší techniku od dárců dětem z potřebných rodin pro online výuku. Aktuálně poskytujeme starší IT techniku pro formální i neformální vzdělávání dětí nejen v rodinách, ale i dětských domovech, nemocnicích, azylových domech, nízkoprahových zařízeních apod.

Hlavní činnosti projektu:

  • Vyhledávání dárců techniky z řad jednotlivců i firem (společností)
  • Vyhledávání potřebných dětí a rodin, databáze, administrace
  • Komunikace s rodinami, školami, zřizovateli, státní správou
  • Zajištění svozových míst a dobrovolníků ve všech krajích ČR
  • Reinstalace, čištění a kompletace techniky
  • Servis a technická podpora
  • Distribuce techniky

Hlavní cíle projektu:

  • Cíl vzdělávací – zajištění rovného přístupu ke vzdělávání pro všechny žáky, bez ohledu na prostředí, ze kterého pocházejí.
  • Cíl sociální  – poskytnutí starší IT techniky od dárců dětem z potřebných rodin, které si tuto techniku nemohou pro své formální i neformální vzdělávání dovolit.
  • Cíl ekologické odpovědnosti a ochrany životního prostředí –  darování techniky, její recyklace nebo upcyklace a opětovné využití potřebnými.

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2022