Počítače dětem

Jsem škola, zřizovatel, nezisková organizace

Škola. Jste třídní učitel či ředitel školy a víte o žácích z rodin, které se díky náhlé koronavirové krizi dostali do finanční nouze a nemohou svým dětem poskytnout techniku pro optimální domácí studium? Má vaše škola sama potíže v distanční výuce? Potřebujete zajistit servis techniky na škole?

Zřizovatel. Jste zastupitel obce nebo kraje, který je zřizovatelem školy? Máte zájem o koordinaci spolupráce např. při zlepšování výuky na škole? Chcete využít zajištěný servis za pomoci dobrovolníků? Potřebujete IT odbornou pomoc? Chcete spolupracovat na společenských a kulturních akcích k získání podpory pro vaši školu nebo k získávání podpory potřebným rodinám?

Nezisková organizace. Máte zájem o zajištění servisu techniky za pomoci našich dobrovolníků a partnerů pro svoji organizaci? Potřebujete IT pomoc? Chcete zajistit servis techniky u vašich klientů, tzn. např. v sociálně slabých rodinách, o které se staráte?

Jsme tu pro vás a rádi vám pomůžeme, tak neváhejte a zaregistrujte se kliknutím na následující odkaz:

Spolupráce se školami a s jejich zřizovateli

Spolupráce se školami a s jejich zřizovateli je pro úspěch našeho projektu naprosto zásadní. Učitelé jsou často nejlépe obeznámení se situací, která panuje v rodinách, a proto je pro nás důležité vytvářet se školami vazby, které urychlí a zefektivní naši pomoc. Zároveň chceme být nápomocni s přechodem škol do digitálního věku a chceme spolupracovat s obcemi a kraji na propagaci potřeby zvyšovaní digitální gramotnosti i v sociálně slabých rodinách. Nyní navazujeme rozsáhlejší spolupráci Univerzitou Karlovou, která nám již poskytla své dobrovolníky z řad vyučujících i studentů. Důležitou odbornou pomoc nám nyní poskytuje Ing. Jiří Sissak, Ph.D., vyučující na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Ten pro učitelský sbor základních škol připravuje doporučující metodiky a postupy, pomocí kterých děti i učitelky se lépe vypořádají se současnou obtížnou situací. Již nyní máme pro Vás: Software pro distanční studium + návody na instalaci a používání software. Stále více využíváme možnost předávání počítačů rodinám ve spolupráci s řediteli škol přímo na půdě školy: Výstupy z prvního setkání – Základní škola Marjánka. Budeme dělat co je v našich silách, abychom učitelkám/učitelům a ředitelkám/ředitelům pomohli dostat techniku k těm nejpotřebnějším a také jim zajistili ty nejlepší postupy pro on-line výuku. 

Máme zkušenosti se spoluprací se zastupiteli. Již několik let Nadační fond IT People ve spolupráci s obcemi i krajskými zastupitelstvími pořádá a spolupořádá kulturní a společenské akce. Díky těmto akcím se daří vybírat finanční prostředky, které pak pomáhají školám nebo rodinám v nouzi.

Spolupráce s neziskovými organizacemi

Vytváříme specializovanou veřejně prospěšnou organizaci, která se rychle stává leaderem v poskytování technického vybavení potřebným rodinám a nejen pro ně. Víme, že pro jakoukoli jinou neziskovou organizaci je obtížné zajišťovat chod IT techniky u sebe nebo u svých klientů, protože pro podobný provoz je nutné mít vybudovaný plnohodnotný IT servis, sklady dílů a IT specialisty zaměřené na hardware.

Vnímáme, že mezi neziskovými organizacemi existuje určitá „soutěž“, kdy tento stav chceme změnit. Začínáme tím, že budeme pomáhat i ostatním veřejně prospěšným organizacím svojí specializací a úzkým zaměřením na servis IT techniky. Vybudovali jsme pobočkovou síť, rychlou a levnou logistiku, systém školení a atestací pro naše techniky – dobrovolníky. Takto budeme zajišťovat kvalitu služby špičkové IT firmy založené na dobrovolnících. Přicházíme s nabídkou vzájemné spolupráce. Zahájili jsme spolupráci s Člověkem v tísni (zajištěn servis počítačů rodinám, kterým dávají počítače oni přes jejich vlastní sbírku), Česko.digital – zejména projekt Ucimeonline.cz, SousedskaPomoc.cz (zajištění servisu z naší strany a naopak pomoc při svozech počítačové techniky), Nadace Albatros (spolupráce studentů mezi sebou -Talentify.me). Chceme podporovat další projekty, spolupracovat a být svou specializací i dalším veřejně prospěšným organizacím prospěšní.

Provoz dárcovských míst a servis techniky

V dubnu 2020 e-shop Mironet.cz vyčlenil 1000 počítačů pro start projektu, aby motivoval ostatní dárce k připojení se do projektu. Tato nabídka již byla rodinami v nouzi využita a tyto počítače nejsou k dispozici, do pomoci dětem se však zapojily stovky dárců a projekt rychlé pomoci se změnil v projekt trvalý. Mironet.cz nyní pro projekt zajišťuje a financuje chod většiny dárcovských míst. Zde je možné počítač předat dárcem a na stejném místě si ho po kontrole počítače vyzvedávají rodiny v nouzi. V dárcovských místech probíhá i montáž techniky, servis a instalace software tak, aby byl zajištěn její provoz pro výuku. V dárcovských místech probíhá servis techniky i klientům ostatních neziskových organizací, jako je Nadace NovaUNICEFČesko.digitalČlověk v tísni a dalších partnerských charitativních organizací