Počítače dětem

Žádám techniku pro mé dítě

Počítače pro rodiny ve finanční tísni

Pokud se vaše rodina ocitla ve finanční tísni a neumíte svým dětem zajistit potřebné vybavení k domácímu studiu, pomůžeme Vám nalézt pomoc.

Pokud chcete požádat o zápůjčku nebo opravu techniky, volejte tel.: 234 700 889, nebo vyplňte

500 výkonných počítačů pro nadané děti

Výkonnější technika od dárců, která bude poskytnuta zdarma. Tato technika je určena žákům z potřebných rodin, kteří studují či chtějí studovat zejména technické a technicko-umělecké obory a potřebují pro plnění úloh výkonnější techniku (programování, studium grafiky apod.). V rámci tohoto programu jsou ověřovány pokroky dítěte a jeho předchozí studijní výsledky ve škole.  

Žádost o výkonnější počítač můžete podat vyplněním formuláře


Pro koho je pomoc určena, jak bude poskytnuta a kde se o ní přihlásit

Pomoc je určena primárně rodinám, které mají dítě školního věku, nemají pro něj zajištěnu techniku pro školní vzdělávání na dálku a kvůli výpadku příjmů si tuto techniku nemohou dovolit nakoupit. Nabízíme programy zápůjčky (případně darování) techniky podle její kvality.

Starší technika, dostatečná pro výuku na dálku 

Kvalitní, ale starší a méně výkonná technika od dárců, která bude poskytnuta zdarma. Tato technika je dostatečná k zajištění výuky na dálku a další běžné úlohy. Tato technika je určena rodinám v nouzi, které potřebují zajistit on-line výuku svých dětí ze základních a středních škol.

Rychlost poskytnutí techniky a omezení rizika zneužití pomoci

Techniku nejdříve zapůjčujeme, abychom předešli zneužití služby. Aby se zajistilo rychlé poskytnutí techniky a zároveň omezení zneužití služby, je ověřována reálná situace rodiny přes učitelku u školy, do které dítě dochází. Následně je zjišťováno, zda dítě skutečně začalo studovat díky zapůjčené technice na dálku. Abychom předešli zneužití, je půlroční zápůjčka prodlužována až po potvrzení učitelkou, že dítě používá počítač ke studiu. Po detailnějším zkoumání užívání techniky je následně technika věnována těm rodinám, které si dlouhodobě nemohou dovolit dané vybavení pro své děti a zároveň jejich dítě skutečně využívalo techniku ke studiu v době její zápůjčky.

Instalace techniky v bydlišti dobrovolníkem nebo převzetí na dárcovském místě

Primárně je dopravována technika dopravní společností s tím, že rodina si sama dohledá místního dobrovolníka, který ji pomůže počítač na místě naistalovat, pokud to sama nezvládne. Ve specifických případech lze domluvit zavezení počítače do rodiny přímo dobrovolníkem nebo převzetí počítače rodinou na dárcovském místě. Povinností rodiny je zaslat fotografii z domácnosti z místa, kde je její počítač naistalován, ideálně i s fotografií dítěte u tohoto počítače.

1000 počítačů pro rozjezd, zajištěný chod dárcovských míst a servis techniky

V dubnu 2020 e-shop Mironet.cz vyčlenil 1000 počítačů pro start projektu, aby motivoval ostatní dárce k připojení se do projektu. Tato nabídka již byla rodinami v nouzi využita a tyto počítače nejsou k dispozici. Mironet.cz nyní pro projekt zajišťuje a financuje chod většiny dárcovských míst. Zde je možné počítač předat dárcem a na stejném místě si ho po kontrole počítače vyzvedávají rodiny v nouzi. V dárcovských místech probíhá i montáž techniky, servis a instalace software, aby byl zajištěn její provoz pro výuku. V dárcovských místech probíhá servis techniky i klientům ostatních neziskových organizací, jako je Nadace Nova, UNICEF, Česko.digital, Člověk v tísni a dalších partnerských charitativních organizací