Počítače dětem

Společně pomáháme přírodě

160 000 kusů notebooků se denně v EU vyhodí. 70 % z nich se dá dále použít.

Výroba 1 nového laptopu spotřebuje okolo 1200 kWh

Dopravení 1 nového laptopu vypustí až 30 kg CO2 do ovduší

Odlehčeme společně přírodě. Darujme počítač.
Každý rok se ve světě vyrobí 160 miliónů notebooku. A každý den se jen v Evropě 160 tisíc údajně „starých“ zařízení vyhodí. Výsledkem je nadměrná spotřeba zdrojů, změna klimatu, znečištění a špatně recyklovatelný odpad.
Nejvíce alarmující číslo ze všech je, že až 70 % těchto vyhozených notebooku by se dalo znovu použít. Pro někoho je to už sice zastaralá technika, pro někoho to ale může být přístroj, díky kterému se může seberealizovat a vzdělávat. Darováním notebooku, tedy nejen odlehčíme přírodě, ušetříme materiály na výrobu, energii spotřebovanou na dopravu do Evropy a další cenné zdroje, ale i pomůžeme dítěti. Každá výroba notebooku spotřebuje v průměru okolo 1200 kWh. A to není málo. Darováním jednoho zařízení tedy ušetříme až půlku roční spotřeby elektřiny průměrného člověka.
A to není vše. Jelikož je notebook velmi těžko recyklovatelný zařízení, procento elektronického odpadu, který skončí na skládce je alarmující. Doprava jednoho nového notebooku vypustí až 30 kg C02 do ovzduší. A to není jediná cesta, kterou laptop za svojí existenci zažije. Obrovské množství odpadu se přepravuje do Jižní Ameriky, Afriky, Číny a Indie navzdory platným zákonům, které to zakazují. V rozvojových zemích jsou místní „sběrači“ elektronického odpadu (často děti) vystaveni škodlivým toxinům, které v některých případech způsobují smrt. Zatímco dlouhodobé škody na místním obyvatelstvu a životním prostředí jsou stále neznámé.

Jak darováním notebooku snížíme uhlíkovou stopu?
K výrobě jednoho nového notebooku je spotřebováno obrovské množství zemských zdrojů, co jen zhoršuje uhlíkovou stopu IT průmyslu.
Z těžení až 1200 kg zemských zdrojů, které jsou využiti na výrobu a produkci 1 notebooku, je do ovzduší vypuštěno 316 kg skleníkového plynu C02. A seznam nekončí jen u zemských zdrojů. Až 190 000 litrů vody je spotřebováno při výrobě zařízení. To je takové množství pitné vody, že by to stačilo průměrnému člověku až 700 let. A to vše z výroby jen jednoho, jediného laptopu. Každým Vámi darovaným zařízením ušetříte všechny výše vyjmenované zdroje. Odlehčeme společně přírodě. Darujme počítač.