Počítače dětem

Společnost Digiteq Automotive s.r.o. nás podporuje

Společnost Digiteq Automotive s.r.o. nás podporuje

Děkujeme za finanční podporu našeho projektu.

Děkujeme společnosti Digiteq Automotive s.r.o. za jejich laskavou a opětovnou podporu našeho projektu Počítače dětem. Finanční dar, který nám poskytli, je pro nás neocenitelným příspěvkem k naší snaze poskytnout dětem přístup k moderním technologiím a vzdělávacím zdrojům. Štědrost tohoto daru nám umožní rozšířit dosah naší činnosti a pomoci ještě většímu počtu dětí získat dovednosti a znalosti v oblasti IT.

Tato podpora je pro nás inspirací a motivací k další práci. Jsme vděčni za zájem takto velké společnosti o naše úsilí a za jejich důvěru v náš projekt. Věříme, že spolupráce mezi projektem Počítače Dětem a společností Digiteq Automotive s.r.o.  poukáže na to, že společným úsilím, můžeme dosáhnout pozitivních změn ve společnosti a pomoci zlepšit budoucnost několika dětí a rodin.

Tento finanční příspěvek bude využit na zakoupení potřebných komponentů pro opravu darované technologie.

Celý tým projektu Počítače Dětem vyjadřuje upřímnou vděčnost společnosti Digiteq Automotive s.r.o.  za jejich štědrý finanční dar. Tato podpora přinese nejen přímé výhody pro děti, ale také posílí hlavní poslání projektu – poskytovat příležitosti a zdroje pro rozvoj dětí v digitálním prostředí.

Ještě jednou děkujeme.

…aby všechny děti mohly studovat…