Počítače dětem

Spolupráce s MHMP

Název projektu: Vdechněme počítačům druhý život

Projekt je realizován ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, v rámci Grantového řízení v oblasti Programu celoměstské podpory vzdělávání na území MHP pro rok 2022.