Počítače dětem

Finanční dar

Společně chceme zlepšit podmínky pro online výuku ve školách, v rodinách a zejména v oblasti rovného přístupu k digitálnímu vzdělávání žáků ze sociálně slabých rodin. Váš dar umožní dětem možnost se zapojit do výuky i z domova, zdokonalovat se v práci na počítači, rozšiřovat svoje znalosti a celkově vylepšit jejich start do života. 

Peníze nám také můžete darovat převodem na transparentní účet Nadačního fondu IT People

číslo účtu: 296983420/0300

Pohyby na účtu můžete sledovat zde

díky vašemu daru můžeme:

Servisovat darované počítače, reinstalace a čištění

Nakoupit chybějící díly ke kompletování počítačů

Distribuovat počítače po celé České republice

Realizovat mediální kampaně na podporu online vzdělávání