Počítače dětem

jsem dárce

Hledáme dárce vhodné výpočetní techniky pro rodiny v nouzi. Dárcem může být každý, kdo chce pomoci a má doma nebo ve firmě techniku, která se už nepoužívá nebo nevyužívá natolik a jinde by posloužila více. Pokud z libovolného důvodu nemůžete či nechcete techniku darovat, nabízíme také možnost odkupu za běžné odkupové ceny.

Pokud se tedy chcete zapojit do projektu Počítače dětem jako dáce, klikněte prosím na následující tlačítko:

Po vyplnění tohoto formuláře Vás žádáme o dodání počítače ideálně na jedno z více jak 20 dárcovských míst, které naleznete na mapě. Pokud dodání na dárcovské místo není možné, stačí vyplnit formulář a budeme Vás kontaktovat abychom domluvili další postup ohledně předání techniky. Předem jsem vděčni za vaši pomoc.

Pomoci můžete i finančním darem na konto 296983420/0300 Nadačního fondu IT People

Finanční prostředky použijeme k nákupu dílů, repasovaných počítačů za zbytkové ceny a na náklady spojené s přepravou počítače. Průměrné náklady na uvedení počítače do funkčního stavu a dodání do rodiny jsou 900 Kč na jeden počítač, kdy průměrná hodnota počítače do potřebné rodiny je 6 000 Kč. Hodnotu finančního daru tak znásobíme.

Co se týče samotné techniky, tak jedinou limitací pro nás je minimální konfigurace PC nebo notebooku, aby bylo možné v dostatečné kvalitě spustit doporučené výukové programy Microsoft Teams a Google Classroom, tzn. je třeba, aby na počítači bylo možné provozovat moderní operační systém a internetový prohlížeč.

Vhodná konfigurace PC nebo notebooku: procesor řady Intel Core i3 nebo silnější, alespoň 2 GB operační paměti, alespoň 100 GB volného místa na disku. Pokud dárce věnuje výkonný počítač, ten Nadační fond IT People předá formou sociálního stipendia talentovaným dětem, které chtějí studovat technické obory a k studiu potřebují výkonnější počítač (studium programování, grafika apod.)

Dále je velice vítaná i pomoc v podobě periferií a dílů:

Vhodné periferie: monitorů, klávesnic, myší, mikrofonů a webových kamer

Vhodné komponenty: Pevné disky, kabely, software Windows 7 a vyšší

Techniku nejdříve zapůjčujeme, abychom předešli zneužití daru. Aby se zajistilo rychlé poskytnutí techniky a zároveň omezení zneužití služby, je ověřována reálná situace rodiny přes učitelku u školy, do které dítě dochází. Následně je zjišťováno, zda dítě skutečně začalo studovat díky zapůjčené technice na dálku. Abychom předešli zneužití, je půlroční zápůjčka prodlužována až po potvrzení učitelkou, že dítě používá počítač ke studiu. Po detailnějším zkoumání užívání techniky je následně technika věnována těm rodinám, které si dlouhodobě nemohou dané vybavení pro své děti skutečně dovolit a zároveň jejich dítě skutečně využívalo techniku ke studiu v době její zápůjčky.

Výkonnější technika od dárců je určena žákům z potřebných rodin, kteří chtějí studovat zejména technické obory a potřebují pro plnění úloh výkonnější techniku (programování, studium grafiky apod.). V rámci tohoto programu jsou ověřovány pokroky dítěte a jeho předchozí studijní výsledky ve škole.

V dubnu 2020 e-shop Mironet.cz vyčlenil 1000 počítačů pro start projektu, aby motivoval ostatní dárce k připojení se do projektu. Tato nabídka již byla rodinami v nouzi využita a tyto počítače nejsou k dispozici, do pomoci dětem se však zapojily stovky dárců a projekt rychlé pomoci se změnil v projekt trvalý. Mironet.cz nyní pro projekt zajišťuje a financuje chod většiny dárcovských míst. Zde je možné počítač předat dárcem a na stejném místě si ho po kontrole počítače vyzvedávají rodiny v nouzi. V dárcovských místech probíhá i montáž techniky, servis a instalace software tak, aby byl zajištěn její provoz pro výuku. V dárcovských místech probíhá servis techniky i klientům ostatních neziskových organizací, jako je Nadace Nova, UNICEF, Česko.digital, Člověk v tísni a dalších partnerských charitativních organizací

Jsem škola, zřizovatel, nezisková organizace

Škola. Jste třídní učitel či ředitel školy a víte o žácích z rodin, které se díky náhlé koronavirové krizi dostali do finanční nouze a nemohou svým dětem poskytnout techniku pro optimální domácí studium? 

Zřizovatel. Jste zastupitel obce nebo kraje, který je zřizovatelem školy? Máte zájem o koordinaci spolupráce např. při zlepšování výuky na škole? Potřebujete IT odbornou pomoc? Chcete spolupracovat na společenských a kulturních akcích k získání podpory pro vaši školu nebo k získávání podpory potřebným rodinám?

Nezisková organizace. Máte zájem o zajištění techniky za pomoci našich dobrovolníků a partnerů pro svoji organizaci? Potřebujete IT pomoc?

Jsme tu pro vás a rádi vám pomůžeme, tak neváhejte a zaregistrujte se kliknutím na následující odkaz:

Spolupráce se školami a s jejich zřizovateli

Spolupráce se školami a s jejich zřizovateli je pro úspěch našeho projektu naprosto zásadní. Učitelé jsou často nejlépe obeznámení se situací, která panuje v rodinách, a proto je pro nás důležité vytvářet se školami vazby, které urychlí a zefektivní naši pomoc. Zároveň chceme být nápomocni s přechodem škol do digitálního věku a chceme spolupracovat s obcemi a kraji na propagaci potřeby zvyšovaní digitální gramotnosti i v sociálně slabých rodinách. Nyní navazujeme rozsáhlejší spolupráci Univerzitou Karlovou, která nám již poskytla své dobrovolníky z řad vyučujících i studentů. Důležitou odbornou pomoc nám nyní poskytuje Ing. Jiří Sissak, Ph.D., vyučující na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Ten pro učitelský sbor základních škol připravuje doporučující metodiky a postupy, pomocí kterých děti i učitelky se lépe vypořádají se současnou obtížnou situací. Již nyní máme pro Vás: Software pro distanční studium + návody na instalaci a používání software. Stále více využíváme možnost předávání počítačů rodinám ve spolupráci s řediteli škol přímo na půdě školy: Výstupy z prvního setkání – Základní škola Marjánka. Budeme dělat co je v našich silách, abychom učitelkám/učitelům a ředitelkám/ředitelům pomohli dostat techniku k těm nejpotřebnějším a také jim zajistili ty nejlepší postupy pro on-line výuku. 

Máme zkušenosti se spoluprací se zastupiteli. Již několik let Nadační fond IT People ve spolupráci s obcemi i krajskými zastupitelstvími pořádá a spolupořádá kulturní a společenské akce. Díky těmto akcím se daří vybírat finanční prostředky, které pak pomáhají školám nebo rodinám v nouzi.

Spolupráce s neziskovými organizacemi

Vytváříme specializovanou veřejně prospěšnou organizaci, která se rychle stává leaderem v poskytování technického vybavení potřebným rodinám a nejen pro ně. Víme, že pro jakoukoli jinou neziskovou organizaci je obtížné zajišťovat chod IT techniky u sebe nebo u svých klientů, protože pro podobný provoz je nutné mít vybudovaný plnohodnotný IT servis, sklady dílů a IT specialisty zaměřené na hardware.

Vnímáme, že mezi neziskovými organizacemi existuje určitá „soutěž“, kdy tento stav chceme změnit. Začínáme tím, že budeme pomáhat i ostatním veřejně prospěšným organizacím svojí specializací a úzkým zaměřením na servis IT techniky. Vybudovali jsme pobočkovou síť, rychlou a levnou logistiku, systém školení a atestací pro naše techniky – dobrovolníky. Takto budeme zajišťovat kvalitu služby špičkové IT firmy založené na dobrovolnících. Přicházíme s nabídkou vzájemné spolupráce. Zahájili jsme spolupráci s Člověkem v tísni (zajištěn servis počítačů rodinám, kterým dávají počítače oni přes jejich vlastní sbírku), Česko.digital – zejména projekt Ucimeonline.cz, SousedskaPomoc.cz (zajištění servisu z naší strany a naopak pomoc při svozech počítačové techniky), Nadace Albatros (spolupráce studentů mezi sebou -Talentify.me). Chceme podporovat další projekty, spolupracovat a být svou specializací i dalším veřejně prospěšným organizacím prospěšní.

Provoz dárcovských míst a servis techniky

Dárci mohou využít některé z dárcovských míst, kam přivezou starší techniku, která se zasílá do Instalačního centra Chodov na montáž, servis a instalaci software tak, aby stolní počítač nebo notebook byl okamžitě po předání a instalaci v rodině připraven pro online výuku. Vybrat si můžete z těchto dárcovských míst, probíhá i servis techniky klientům ostatních neziskových organizací mezi které patří Nadace NovaUNICEFČesko.digitalČlověk v tísni a další partnerské charitativní organizace.