Počítače dětem

spolupráce se školami

Spolupráce se školami je pro úspěch našeho projektu naprosto zásadní. Učitelé jsou často nejlépe obeznámení se situací, která panuje v rodinách, a proto je pro nás důležité vytvářet se školami vazby, které urychlí a zefektivní naši pomoc.

Zároveň chceme být nápomocni s přechodem škol do digitálního věku. Nyní navazujeme rozsáhlejší spolupráci Univerzitou Karlovou, která nám již poskytla své dobrovolníky z řad vyučujících i studentů.

Důležitou odbornou pomoc nám nyní poskytuje Ing. Jiří Sissak, Ph.D., vyučující na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (Katedra preprimární a primární pedagogiky). Ten pro učitelský sbor základních škol připravuje doporučující metodiky a postupy, pomocí kterých děti i učitelky se lépe vypořádají se současnou obtížnou situací.

Učitelskému sboru i žákům již pomáhají kvalitní instruktážní videa zveřejněná od učitele Pavla Hodála týkající se práce s Google Classroom. Software Google Classroom i školící materiál pro školu i žáky získáte zcela zdarma. 

Software pro distanční studium + návody na instalaci a používání software

Ve stejném článku odkazujeme i na Microsoft Teams, které jsou také pro školy (a částečně i pro žáky) také zdarma a odkazujeme na přehledné návody na youtube umístěné od Trenérského Centra společnosti Microsoft.

Chceme pomoci jak dětem v nouzi na vaší škole, tak i učitelskému sboru. Pokud chcete zahájit s námi komunikaci, zaregistrujte se přes náš formulář.

Žádám techniku pro mé dítě

Jsem rodina v nouzi a potřebuji techniku, aby se mé dítě mohlo zapojit do výuky

Žádám techniku pro školu

Jsem škola a potřebuji techniku pro vybavení počítačové učebny nebo pro naše žáky

Nyní jsme na začátku a nejdříve nasloucháme potřebám učitelů/učitelek a ředitelů/ ředitelek jednotlivých škol, abychom pomohli tam, kde to potřebují. Velkou pomoc s vašimi každodenními starostmi chystáme spolu s dobrovolníky z Karlovy University, zejména z Pedagogické fakulty a z Matematicko-fyzikální fakulty. Zaregistrujte se, budeme Vás informovat.