Počítače dětem

Spolupráce s dárci a dobrovolníky

Naše činnost neskončí po návratu dětí do škol, koronavirus jen upozornil na děti bez budoucnosti. Chceme vybudovat dlouhodobý projekt. Budeme pomáhat rodinám, které jsou aktivní, mají zájem o rozvoj digitální gramotnosti svých dětí, ale jejich ekonomická situace jim neumožňuje dítěti pořídit počítač. V 21. století chybějící digitální gramotnost ohrožuje budoucnost dítěte. Digitální gramotností nemyslíme schopnost si zahrát hry a mít přístup k sociálním sítím přes telefon. Digitální gramotností dítěte rozumíme možnost osvojit si běžné digitální pracovní nástroje pro kreativní tvorbu textů, výpočtů, obrázků nebo třeba videí.

Dárci 

Bez dárců by naše činnost nebyla vůbec možná. Provoz nadačního fondu jako i projekt počítače dětem je financován pouze z darů peněz a techniky ze strany dárců

Věnování nebo odkup techniky. Můžete věnovat počítače, notebooky, monitory, myši, klávesnice, web kamery, wifi routery, modemy, kabely a další příslušenství. Využijeme i vyřazené tablety nebo telefony s větší obrazovkou. Minimální konfigurace počítače je systém, přes který jsou funkční Windows 7 a vyšší, 2GB RAM, disk alespoň 100GB. Pokud z jakéhokoli důvodu nemůžete techniku přenechat např. z důvodu administrativních překážek a technika je ve vyšší hodnotě, máme určité omezené finanční možnosti, jak techniku odkoupit. Vše je popsáno v podmínkách odkupu. Velice oceníme i možnost získání software, např. licencím k operačním systémům (licenční číslo k Windows).

Internetové připojení.  Zatím se nám nepodařilo s celorepublikovým operátorem vyjednat možnost internetového připojení. Proto oceníme spolupráci s lokálními poskytovateli i sousedskou pomoc při připojení na domácí wifi síť.

Poskytnutí dalších služeb. Oceníme spolupráci při svozu a rozvozu techniky (zapůjčení automobilu) nebo naši dobrovolníci ocení jídlo nebo ochranné pomůcky (roušky, rukavice).

Finanční dar. Pomoci můžete i finančním darem na konto Nadačního fondu IT People číslo účtu: 296983420/0300. Finanční prostředky použijeme k odkupu repasovaných počítačů, dílů a provoz projektu. O dárcích i výdajích budeme veřejně informovat.

chci darovat techniku

Jsem jednotlivec nebo organizace a mám k dispozici techniku, kterou daruji nebo levně odprodám

Dobrovolníci

Dobrovolníci jsou pro realizaci projektu Počítače Dětem naprosto nezbytní. Není totiž v našich silách připravit a předat techniku všem potřebným rodinám po celé republice. Z tohoto důvodu hledáme technicky zdatné dobrovolníky, kteří nám pomůžou s úspěšnou realizací projektu.

Oprava techniky a instalace software. Jedná se o situaci, kdy počítač rodina má, ale neví si rady s instalací nebo je počítač rozbitý. Při pomoci s instalací a opravách techniky mohou místní dobrovolníky potřebné rodiny kontaktovat přes mapu (službu umožníme v nejbližších dnech po ukončení vývoje ze strany tvůrce mapy). Dobrovolníci budou mít přístup i k centrálnímu skladu otestovaných funkčních dílů.

Provádění instalace a přípravy počítačů. Jedná se o případ, kdy rodina počítač nemá. Naším plánem je nejdříve centrálně připravit první stovky počítačů v námi zřizovaných instalačních centrech – první jsme postavili v Praze na Chodově – a zajistit do nich svoz techniky z celé ČR. Aby počítače opravdu v rodinách sloužili, je potřeba počítače pečlivě otestovat, vyměnit vadné komponenty, vyčistit, nainstalovat software pro výuku a zkompletovat pro instalaci (kabely apod.). Tuto činnost budou provádět malé týmy dobrovolníků dle připravovaných postupů a za stanovených hygienických podmínek. Prostory se budou pravidelně desinfikovat podle pokynů hygieniků, s kterými komunikujeme, aby činnost byla bezpečná.

Dodání počítače do rodiny. Nainstalované počítače další dobrovolníci budou rozvážet a instalovat v rodinách, které potřebují pomoci. Potřebným rodinám, jejichž skutečnou ekonomickou situaci prověřujeme (ideálně ve spolupráci se školou), nabízíme techniku vždy v dostatečné kvalitě pro výuku. Počítače zajistíme ve dvou výkonnostních třídách jak je popsáno v informacích pro žadatele, buď zcela zdarma, nebo za dotovaný poplatek 320Kč/měsíc (běžná komerční cena půjčovného 1200Kč/měsíc). Poplatek za techniku bude využit k nákupu další techniky a k udržení dlouhodobého chodu celé této akce.

V druhé fázi projektu plánujeme vytvořit z prověřených dobrovolníků lokální centra, která budou dlouhodobě koordinovat pomoc v dané lokalitě.

mám zájem o spolupráci

Jsem organizace, dobrovolník nebo naopak jako organizace žádám o techniku

Hlídáme, aby Vaše pomoc se dostala těm, kteří ji skutečně potřebují

Uvědomujeme si, že se zodpovídáme dárcům, dobrovolníkům i rodinám v nouzi za to, že pomoc se dostane právě lidem, kteří ji potřebují.  

Svozy techniky nyní provádíme centrálně pomocí prověřených osob. Zároveň připravujeme systém kontroly oběhu techniky. V budoucnu, až náš systém bude fungovat nezávisle v jednotlivých lokalitách tak budeme moci pohlídat, aby hodnotnou techniku nemohl zcizit nepoctivý „dobrovolník“. 

V instalačních centrech zavedeme nad technikou a komponentami skladové hospodářství a prostory budou hlídány kamerovým systémem.

Protože chceme díky současné situaci jednat rychle, nebudou naše kontrolní mechanismy u potřebných rodin zatím tak precizní. Proto technika zůstane majetkem nadačního fondu a rodinám se technika v současné chvíli se vždy budou pouze zapůjčovat a budeme ji žádat vrátit zpět. Do budoucna po hlubším vyhodnocení situace rodiny včetně vyhodnocení využívání techniky pro studium (ve spolupráci se školou) může technika být převedena do majetku rodiny.

Ať už jste dárce nebo dobrovolník, veškeré tyto námi zaváděné kontrolní mechanismy vám dávají jistotu, že vaše nabídnutá pomoc udělá radost právě těm, kteří si ji zaslouží. Investujeme do budoucnosti dětí, které by bez naší pomoci.