Počítače dětem

Co je Počítače dětem?

Zástupci Nadačního fondu IT People (za podpory společnosti Mironet.cz a dobrovolníků z Karlovy univerzity) se rozhodli spustit dobročinnou akci na pomoc rodinám v nouzi – Počítače dětem. Cílem této akce je poskytnout rodinám v nouzi výpočetní techniku, která umožní jejich dětem studovat z domova a využít techniku k zvyšování počítačové gramotnosti a ke kreativním činnostem. 

Hledáme rodiny, které se vlivem koronavirové krize dostaly do finanční nouze a nemohou svým dětem poskytnout techniku pro jejich studium. Dále hledáme dobrovolníky, kteří nám pomohou svážet techniku od dárců, rozvážet techniku do potřebných rodin apod. V neposlední řadě také hledáme dárce, kteří nám věnují či odprodají vhodnou techniku.

Nejdříve společnost Mironet.cz věnovala do akce 1000 počítačů, aby tak inspirovala ostatní k stejné akci a vyčlenila prostory pro vytvoření instalačního centra. Následně se přidaly stovky dobrovolníků a dárců, kteří chtějí se podílet na této aktivitě.

Naše činnost neskončí po návratu dětí do škol, koronavirus jen ve vší naléhavosti upozornil na děti bez budoucnosti. Chceme vybudovat dlouhodobý projekt. Budeme pomáhat rodinám, které jsou aktivní a mají zájem o rozvoj digitální gramotnosti svých dětí, ale jejich ekonomická situace jim neumožňuje dítěti pořídit počítač. V 21. století chybějící digitální gramotnost ohrožuje budoucnost dítěte. Digitální gramotností nemyslíme schopnost si zahrát hry a mít přístup k sociálním sítím přes telefon. Digitální gramotností dítěte rozumíme možnost osvojit si běžné digitální pracovní nástroje pro kreativní tvorbu textů, výpočtů, obrázků nebo třeba videí.

chci darovat techniku

Jsem jednotlivec nebo organizace a mám k dispozici techniku, kterou daruji nebo levně odprodám

Žádám techniku pro mé dítě

Jsem rodina v nouzi a potřebuji techniku, aby se mé dítě mohlo zapojit do výuky

Žádám techniku pro školu

Jsem škola a potřebuji techniku pro vybavení počítačové učebny nebo pro naše žáky

mám zájem o spolupráci

Jsem organizace, dobrovolník nebo naopak jako organizace žádám o techniku

Technika od prvních dárců

Každý den přebíráme techniku od dárců, kterým tímto patří velký dík. Jsou jimi jak jednotlivci, tak firmy. Z prvních svozů přivážíme desítka a desítky počítačů. Darované technice náš servisní tým vdechne nový život a může posloužit v rodinách ještě několik let. Techniku vybírají naši dobrovolníci formou hromadných svozů ve spolupráci s Autobond Group, nebo sami dováží na sběrná místa, kde si techniku přebíráme.

Nadační fond it people

Pomoci také můžete formou peněžitého daru na konto nadačního fondu IT People. Vybrané peníze budou použity na nákup počítačů, které dále poputují potřebným rodinám. Číslo účtu 296983420/0300 (do poznámky uveďte text POČÍTAČE DĚTEM). Předem velice děkujeme za každou pomoc.
Spolu to zvládneme.

Instalační centrum Chodov

Společnost Mironet.cz vyčlenila samostatné prostory, kde vzniklo instalační centrum Chodov pro svážení, skladování a instalaci techniky. Toto místo také slouží pro instalaci a zprovozňování jednotlivých počítačů. Jsme příjemně překvapeni jakou rychlostí se nám daří toto centrum plnit počítačovou technikou od našich štědrých dárců. Dobrovolníci zde kontrolují techniku a provádí patřičné kroky pro jejich maximální revitalizaci.