Počítače dětem

Dar IT techniky do Domova Mladá v Milovicích

Dar IT techniky do Domova Mladá v Milovicích

Díky naší pomoci mohl Domov Mladá vybavit novou počítačovou učebnu.

V nedávné době se projekt Počítače dětem zapojil do důležité iniciativy a to darováním IT techniky k vybavení počítačové učebny v Domově Mladá v Milovicích.

Domov Mladá je příspěvkovou organizací pro osoby se zdravotním postižením. Poskytuje přiměřenou individuální podporu a péči lidem skrz všechny věkové kategorie, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního nebo kombinovaného postižení. Jejich cílem je rozvinout osobní schopnosti a možnosti každého člověka, poskytnout mu domov a zároveň mu umožnit žít co nejspokojenější život odpovídající životu jeho vrstevníků v přirozené komunitě.

Díky štědrému daru od projektu Počítače dětem se nyní počítačová učebna v Domově Mladá může vybavit moderní technikou, která poskytne všem jeho obyvatelům přístup k nezbytným nástrojům pro jejich vzdělání a rozvoj dovedností v oblasti informačních technologií.

Tento dar není pouze materiální povahy, ale představuje také podporu a povzbuzení pro podobná zařízení. Poskytuje jim možnost objevovat svět informačních technologií, rozvíjet své dovednosti a připravit se tak lépe na budoucnost.

Projekt Počítače dětem se tak opět ukázal jako silný spojenec ve prospěch vzdělání a rozvoje vzdělání v rámci IT technologií.

Pokud chcete podpořit náš projekt i Vy, neváhejte se na nás obrátit na emailu info@pocitacedetem.cz. Každá pomoc se počítá.