Počítače dětem

Spolupráce s nadací čez

Název projektu: Počítače dětem a rodinám

Projekt je realizován s podporou nadace ČEZ z grantového řízení Podpora regionů pro rok 2022