Počítače dětem

Díky podpoře nadace ČEZ pomáháme ukrajinským dětem v českých školách

Díky podpoře nadace ČEZ pomáháme ukrajinským dětem v českých školách

12 notebooků pro 2 adaptační skupiny ve Staré Lysé.

České školství se aktuálně potýká se začleňováním ukrajinských dětí v našich školách. Řeší se nejen prostorové a personální kapacity, ale také materiální vybavení těchto dětí.

Projekt Počítače dětem, i díky příspěvku Nadace ČEZ pomohl vybavit 2 adaptační slupiny ukrajinských dětí, které se zde aktuálně učí hlavně český jazyk tak, aby mohly být od září začleněny do běžné výuky.

Tyto adaptační skupiny zaštituje Základní škola J. A. Komenského v Lysé nad Labem.

4. 4. 2022 bylo v prostorách školy slavnostně předáno 12 notebooků.

Předávání se zúčastnili: za projekt Počítače dětem předseda správní rady ing. Robert Novotný, ředitelka základní školy J .A. Komenského Mgr. Martina Ondrušková, Mgr. Karel Marek, zastupitel Středočeského kraje a doc. Antonín Jančařík, proděkan pro vědu  a výzkum PedF UK, který dlouhodobě s regionem v oblasti školství spolupracuje.

„Oslovili jsme všechny hejtmany v ČR, primátory krajským měst a starosty vybraných městských částí, s nabídkou pomoci vybavit školy IT technikou pro nově příchozí, ukrajinské děti. Ohlas je obrovský a škola v Lysé nad Labem je jednou z prvních, kde ukrajinským dětem pomáháme“, dodává ing. Robert Novotný  v rozhovoru pro Nymburský deník.

Děkujeme nadaci ČEZ. Díky finančnímu příspěvku mohly být zakoupeny komponenty pro proces repasování těchto NTB.

Pokud chcete podpořit náš projekt i Vy, neváhejte se na nás obrátit na emailu info@pocitacedetem.cz. Každá pomoc se počítá.