Počítače dětem

Dětem ze znevýhodněných rodin jsme darovali dalších 60 počítačů

Dětem ze znevýhodněných rodin jsme darovali dalších 60 počítačů

Náš projekt spolupracuje i s dalšími neziskovými organizacemi, díky kterým se dozvídáme o dalších dětech ze znevýhodněných rodin, které doma nemají potřebnou vyhovující IT techniku.

Jedním z těchto subjektů je i Nová škola o.p.s. – nevládní nezisková organizace, která podporuje inkluzivní vzdělávání menšin, cizinců a jinak sociálně či kulturně znevýhodněných dětí a mládeže. V rámci projektu Nevzdáme to!, který probíhá již třetím rokem na pěti pražských základních školách, se věnují podpoře ohrožených dětí a jejich školní úspěšnosti. Prostřednictvím odpoledních klubů ve škole, které zahrnují doučování i smysluplné trávení volného času, podporují děti v naplňování jejich vzdělávacích potřeb.

Koordinátorky z Nové školy se na projekt Počítače dětem obrátily s žádostí o celkem 60 počítačů, jejichž potřebnost vytipovaly u dětí nejen na výše uvedených pražských školách, ale také na ZŠ v Jaroměři.

Přestože se jedná o větší množství techniky, dobrovolníci v našem instalačním centru počítače připravili během několika málo dnů a tyto tak již slouží tam, kde je potřeba.

Děkujeme koordinátorkám z Nové školy, paní Barboře Šebové a paní Barboře Dyrkové za skvělou komunikaci a za zprostředkování osobního předání v ZŠ Rakovského v pražských Modřanech. Tohoto setkání se zúčastnila i koordinátorka projektu Počítače dětem ing. Iva Zippererová, jejíž činnost v projektu je podpořena také díky poskytnutí nadačního příspěvku Nadace ČEZ.

Pokud se Vám náš projekt líbí a chtěli byste nás podpořit, můžete nám darovat již nevyužívanou IT techniku, zapojit se jako dobrovolník nebo přispět finančním darem, ze kterého jsou hrazeny například potřebné náhradní díly nebo náklady na pohonné hmoty při rozvážení techniky do rodin po celé republice.