Počítače dětem

10 počítačů pro Komunitní centrum Roztyly

10 počítačů pro Komunitní centrum Roztyly

Ve středu 27. 4. 2022 bylo v areálu bývalých jatek Interlov oficiálně otevřeno Komunitní centrum Roztyly určené pro ukrajinské maminky a jejich děti. Celý projekt iniciovala společnost Passerinvest Group, která speciální modulární systém buněk zakoupila a ve spolupráci s dalšími partnery centrum postavila. Projekt vznikl ve spolupráci s městskou částí Praha 11.


Slavnostního otevření komunitního centra se zúčastnili: Jiří Dohnal, starosta MČ Praha 11, Radim Passer, CEO Passerinvest Group, Vladimír Gergel, předseda správní rady Nadačního fondu Help Ukraine, Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy, Vít Rakušan, ministr vnitra a Vitalij Usatyj, rada-vyslanec Velvyslanectví Ukrajiny v ČR.


Náš projekt z rukou jeho zakladatele, Ing. Roberta Novotného, velmi rád do tohoto centra daroval 10 počítačů. Ty se staly vybavením čtyř tříd, které budou sloužit pro vzdělávání ukrajinských dětí a zároveň i pro jejich volnočasové aktivity. Kapacita centra je až 100 dětí.

Aktivita projektu je realizována ve spolupráci s MČ Praha 11, v rámci Dotačního programu v oblasti životního prostředí pro rok 2022


Jsem velmi rád, že se podařilo toto Komunitní centrum Roztyly vhodnou formou zajistit, postavit a zprovoznit v tak krátkém čase. Rozvoj Prahy 11 v oblasti bydlení, vzdělání a trávení volného času našich občanů a nově i ukrajinských spoluobčanů v naší městské části je prioritou. Každá taková pomoc a podpora, která dává smysl, je v dnešní době potřeba,“ říká Jiří Dohnal, starosta městské části Praha 11, kde se Komunitní centrum Roztyly nachází.


Bližší informace o provozu a registraci jsou k dispozici na stránkách Nadačního fondu Help Ukraine.