Počítače dětem

Miss Naděje pomáhá se začleňováním ukrajinských dětí do českého vzdělávání

Miss Naděje pomáhá se začleňováním ukrajinských dětí do českého vzdělávání

Projekt Počítače dětem od svého vzniku v březnu 2020 neustále roste a díky štědrým dárcům, kteří přispívají jak finančními dary, tak již nevyužívanou IT technikou, nepomáhá pouze v konkrétních rodinách, ale pomoc se za dva roky fungování projektu rozrostla i na dětské domovy, azylové domy, nízkoprahová zařízení, nemocnice atd.

Nezaháleli jsme a spolu s přílivem uprchlíků z Ukrajiny do České republiky jsme aktivně oslovili všechny hejtmany, primátory, starosty pražských městských částí a další představitele místních samospráv s nabídkou IT techniky. Díky této aktivitě a spolupráci všech výše uvedených se na nás postupně začali obracet starostky a starostové měst a obcí a především ředitelky/ředitelé škol s žádostí o pomoc při začleňování ukrajinských dětí do českého vzdělávání.


Kvůli této zvýšené poptávce dobrovolníci v našem instalačním centru ve velmi krátkém čase připravili stovky kusů počítačů, které jsme nyní schopni rozesílat během několika málo dnů od obdržení žádosti.

O pomoc se na nás obrátila i Ukrajinská iniciativa jižní Moravy, kam jela 22. dubna 2022 předávat 8 počítačů Miss Naděje 2021 a naše dobrovolnice Sarah Horáková, která na místě předvedla i zapojení počítačů a seznámila jejich nové uživatele se základními funkcemi.


Sarah po předání v Brně uvedla: „Bylo mi ctí podílet se na tomto předávání a seznámit se s tolika talentovanými lidmi. I přes to, že rusky umím jen pár slovíček, byla jsem překvapena, že v komunikaci s dětmi ani s rodiči jsme neměli tak velký problém. Spousta z nich již umí po lekcích češtiny základní fráze a další část se snaží mluvit anglicky. Počítače budou sloužit především ke vzdělání dětí a pomoci ve školách, ale také ukrajinským maminkám. Aktuálně se maminky snaží najít práci a k tomu je nutné mít životopis v angličtině nebo v češtině a také dnes najdou mnohem více inzerátů na sociálních sítích a webových stránkách než třeba na informačních tabulích a novinách. Dlouho jsme si spolu povídali a byla to pro mě velká motivace a zkušenost. Musíme si všichni vážit toho, co máme a pokud nám zbyde čas, je úžasné jít do ulic a vykouzlit lidem úsměv na tvářích. Myslím si, že v takové době je důležité se radovat i z maličkostí a užívat si každého dne, kdy jsme zdraví.


Pokud se chcete do projektu Počítače dětem zapojit jako dobrovolník i Vy, vyplňte základní údaje o sobě do formuláře na našich webových stránkách a jakmile bude možnost pomoci, budeme Vás kontaktovat.