Počítače dětem

Další pomoc od společnosti Sportisimo

Další pomoc od společnosti Sportisimo

Každému, kdo se na nás obrátí s nabídkou pomoci, patří velké poděkování – ať už se jedná o dobrovolníky, malé dárce nebo velké firmy, které mají často možnost pomáhat a darovat již nevyužívanou IT techniku opakovaně. Mezi takové patří i společnost Sportisimo Česká republika, která s naším projektem spolupracuje dlouhodobě.


Již na začátku roku se na nás obrátily paní Daniela Kroupová a paní Kateřina Baumruková s tím, že nám společnost Sportisimo bude moct darovat další počítače. V tu chvíli jsme ještě nevěděli, že se nakonec bude jednat o pomoc v podobě 99 kusů počítačů a 10 monitorů! Nezůstalo ovšem pouze u IT techniky – obdrželi jsme také velké množství sportovních potřeb, které budeme moct spolu s počítači věnovat dětem a vykouzlit jim tak o něco větší úsměv na tváři.


Velké poděkování patří oběma zmíněným dámám za zajištění techniky pro náš projekt a také za milé setkání a předání daru naší manažerce Ivě. Tu doprovázel a techniku bezpečně přepravil do našeho instalačního centra dobrovolník František Petrů, kterému bychom také rádi poděkovali za jeho nasazení a pravidelnou pomoc!


Pokud chcete projekt Počítače dětem podpořit i Vy, můžete tím, že poskytnete svoji nevyužívanou techniku, zapojíte se jako dobrovolník nebo přispějete finančním darem, ze kterého jsou hrazeny například potřebné náhradní díly nebo náklady na pohonné hmoty při rozvážení techniky do rodin po celé republice.