Počítače dětem

Partnerství s Česko.digital

Charitativní projekt Počítače dětem a Česko.digital uzavírají spolupráci za účelem zlepšení IT gramotnosti na českých školách a zejména v rodinách, které se důsledkem koronavirové krize ocitly bez prostředků k nákupu počítačové techniky k online výuce jejich dětí. Oba tyto projektu mají stejnou vizi a podnikají kroky ke zlepšení situace. Projekt Počítače dětem se zaměřuje zejména na hardwarovou část projektu, vybírání starých počítačů, následnému servisu a předání do potřebných rodin. 

Česko.digital se zaměřuje zejména na zkvalitnění výuky, vytváření metodických materiálů a zajišťování on-line technické podpory školám a dobrovolníkům.

Společnými silami chceme využít silné stránky obou projektů a vytvořit fungující celek. 

Zástupci obou projektů podepsali Memorandum, kterým jasně vyhradili oblasti spolupráce. 

Memorandum spolupráce -Nadační fond IT people a nezisková organizace Česko.digital