Počítače dětem

VYBAVILI JSME POČÍTAČOVOU UČEBNU ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA PRAZE 11

VYBAVILI JSME POČÍTAČOVOU UČEBNU ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA PRAZE 11

…. společně se senátorkou JUDr. Hanou Kordovou Marvanovou a starostou MČ Praha 11 Jiřím Dohnalem….

Jednou z výzev našeho projektu pro rok 2022 je snaha pomoci školám s vybavením nově zřizovaných počítačových učeben, s ohledem na revize Rámcových vzdělávacích programů v základním školství, a také pomoci s IT vybavením, zejména ukrajinských žáků.

Na naši výzvu reagovala paní učitelka Mgr. Mariana Houšková, ze Základní školy s rozšířenou výukou jazyků K Milíčovu, na Praze 11. Potřebovali vybavit jejich nově zřízenou učebnu, pro kterou náš projekt daroval 20 ks stolních počítačů, monitorů a příslušenství.

Připravit IT techniku jsme mohli i na základě podpory MČ Prahy 11, v rámci Dotačního fondu v oblasti životního prostředí pro rok 2022.

Jsme moc rádi, že se předávání zúčastnila, společně s panem starostou Jiřím Dohnalem, i nově zvolená senátorka za senátní obvod Praha 11, JUDr. Hana Kordová Marvanová, pro kterou je náš projekt velmi inspirativní, hlavně tím, že pomáhá nejen jednotlivým dětem v rodinách, ale i v azylových domech, v nemocnicích, nízkoprahových zařízeních a právě i ve školách.

Společně s ředitelkou školy Mgr. Alenou Červenou, zástupcem ředitelky školy pro IT Mgr. Jiřím Blahoutem a projektovou manažerkou našeho projektu Mgr. Věrou Havlíkovou jsme se dotkli i revizí Rámcových vzdělávacích programů v ZŠ a potřebě u žáků podporovat informatické myšlení a rozvíjet digitální kompetence.

Děkujeme i kolegům ze servisního oddělení projektu Ondrovi Hašlarovi, Lukáši Sláškovi  a Pavlu Rejpašimu, kteří darované počítače pro školu připravili a nainstalovali.

Jsme dobrý tým.

Pokud máte ve svém okolí školu, dětský domov nebo jiné zařízení, které potřebuje naši pomoc, nebo naopak chcete projekt podpořit, neváhejte a ozvěte se nám na email info@pocitacedetem.cz.

Každá pomoc se počítá.