Počítače dětem

Babička se musí starat o svoje tři vnučky sama

Babička samoživitelka si vzala do péče vnučku již od narození, jelikož její dcera, matka dítěte, utekla z porodnice a následně byla převezena do vazby. Tento scénář se ale opakoval již v předchozích letech, proto se babička stará i o další 2 děti její dcery, kterým je nyní již 16 a 14 let. Ty již můžou pomáhat babičce s nejmladší 2 letou vnučkou. Kromě dcery m paní Jolana i jednoho syna, který je také již dospělý a občas své mamince přijde pomoct. Navíc s nimi v domácnosti bydlí vzdálený příbuzný, který by jinak skončil na ulici.


O projektu počítače dětem se dozvěděla přes sociální pracovnici z Dobré rodiny, která k rodině pravidelně dochází a všimla si, že se děti nemají na čem učit, jelikož v domácnosti je pouze jeden telefon, protože jedné dceři se rozbil a na další telefon nemají peníze. Online výuka byla pro všechny velice náročná, protože holky se nemohly pořádně učit, jelikož neměly žádnou techniku, kromě jednoho telefonu, o který se navíc pořád hádaly, a to jejich babičku velice vyčerpávalo. Darovaný počítač rodině velice usnadnil nejen online výuku, ale i celkové fungování chodu domácnosti. Velmi se bojí následujícího školního roku, jelikož se obávají další vlny coronaviru. Děti neměly možnost se moc učit a obávají se, jak budou zvládat učivo v následujícím školním roce a případnou další karanténu. Učitelé nebyli ochotní dávat dětem úkoly fyziky/po telefonu. 

Paní Jolana moc děkuje dárcům, nevěděla si rady už rady, jak celou situaci vyřešit a zlepšit, proto je jim moc vděčná za počítač, který nyní její děti mohou používat. Ráda by také pracovala, ale nemůže kvůli své vnučce, kterou má v péči.

Pomoc druhým je našim prvořadým posláním. Silné příběhy, které každý den čteme, nás utvrzují v tom, že pomoc od projektu Počítače dětem pod záštitou Nadačního fondu IT people je velmi potřebná i po ukončení distanční výuky a bude velmi potřebná i nadále. Tentokrát nadace TV Nova pomohla ve spolupráci s Počítače dětem paní Jolaně. Ta je babičkou třech dívek, o které se sama stará. Jejich matka od dětí utekla a potýkala se s problémy se zákonem. Nakonec skončila ve vazební cele. Nejsmutnější na celé situaci je, že to není poprvé, co matka své dcery opustila. Stejným způsobem přijala babičky do své péče všechny své vnučky. Dívky ve věku 16 a 14 let mohou babičce pomáhat starat se o nejmladší sestřičku, které jsou dva roky. K náročné situaci přispívá i přítomnost vzdáleného příbuzného, který s rodinou v domácnosti bydlí. Ten by bez pomoci skončil na ulici.

 
O projektu počítače dětem se dozvěděla přes sociální pracovnici z Dobré rodiny, která k rodině pravidelně dochází a všimla si, že se děti nemají na čem učit. Na celou domácnost je pouze jeden chytrý telefon. Jedné z vnuček se její telefon porouchal, ale na náhradní nejsou prostředky. Jakákoliv výuka byla tedy bez počítače prakticky nemožná. V rodině navíc panuje obava z další vlny koronaviru. Distanční výuka byla totiž pro děvčata utrpením a doslova nesplnitelným úkolem. Mají strach, že díky nedostatečné kvalitě vzdělání z předchozího ročníku budou mít v nadcházejícím školním roce daleko větší problémy než jejich vrstevníci. Darovaný počítač rodině tedy velice usnadnil nejen další možnou online výuku, ale i celkové fungování chodu domácnosti.

Projekt je realizován s podporou Ministerstva kultury ČR v rámci dotačního programu Podpora integrace příslušníků romské menšiny.