Počítače dětem

nadace jedličkova ústavu - spolupráce i svozové místo

Tento týden jsme předali do Nadace Jedličkova ústavu první počítače a notebooky, čímž jsme zahájili dlouhodobou spolupráci, kdy společně budeme pomáhat dětem, které nadace dlouhodobě podporuje a zároveň jsme otevřeli nové svozové místo projektu na Praze 4. 

Jedno z dětí, kterému IT technika usnadní studium a přístup k online výuce je sedmiletá Lucinka, žákyně 1. třídy pro kterou je notebook vzhledem k jejímu onemocnění jednou z málo možností, jak se aktivně účastnit výuky a naučit se například psát. 

Předání se účastnila paní Irena Fodorová, ředitelka nadace Jedličkova ústavu a za projekt Počítače dětem pan Ing. Robert Novotný, autor myšlenky projektu a paní Ing. Nikol Nevoránková, manažerka projektu. Jak pan Novotný uvádí „Jsem rád, že jsme zahájili tuto spolupráci, kdy vidíme, jak IT technika pomáhá dítěti v jeho rozvoji a vzdělání, což je naším primárním cílem spolu s recyklací IT techniky.“, paní Nevoránková doplňuje „Každé dítě je výjimečné a potřebuje individuální přístup a pomoc stejně jako Lucinka a proto mne těší, že na základě doporučení paní ředitelky budeme nyní ve spolupráci moci pomáhat těmto dětem.“

„Nadace Jedličkova ústavu už od roku 1990 všestranně podporuje děti a mladé lidi s tělesným či kombinovaným postižením. Činí tak buď přímou pomocí nebo prostřednictvím organizací, které poskytují potřebné služby v oblasti vzdělávání, sociální a pracovní rehabilitace, léčebných terapií, bezbariérové dopravy, osobní asistence i volnočasových aktivit. Hlavní skupinou příjemců finančních prostředků jsou studenti a organizace kolem Jedličkova ústavu a škol v Praze, pomáháme však po celé České republice.“ uvádí na závěr paní ředitelka.

Lucinka není jediná, kdo potřebuje pomoci a proto se Nadace rozhodla, že nabídne svoje prostory jako další svozové místo projektu Počítače dětem, kam mohou dárci přinést starší počítače, notebooky, tablety i příslušenství

Informace o svozovém místě: 

Nadace Jedličkova ústavu, Na Topolce 1713/1a, 140 00 Praha

Návštěvní hodiny kanceláře: PO 8:00 – 11:00, ST 12:30 – 15:00, PÁ 12:30 – 16:00

Kontakty: info@nadaceju.cz, Tel.: 241 083 554/777 023 411