Počítače dětem

projekt podporují umělecké a herecké osobnosti

Charitativní projekt Počítače dětem nadále roste a výrazně pomáhá nejen dětem ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí, ale i těm nadaným nebo různě znevýhodněným, pro které je IT technika často jedinou kompenzační pomůckou.

 

Projekt podporují známe herecké a umělecké osobnosti, které šíří osvětu, apelují na veřejnost o významu a nutnosti rovného přístupu ke vzdělání dětí a také osobně předávají počítače do potřebných rodin. 

 

Děkujeme za podporu a přízeň, které si vážíme, a díky které mají všechny děti rovné podmínky na vzdělání.