Počítače dětem

Role projektu Počítače dětem s prázdninami nekončí!

Ačkoliv si děti užívají prázdniny, projekt Počítače dětem funguje i nadále a pomáhá zajistit dětem IT techniku pro jejich vzdělávání.

Pomoci se dostává rodinám v nouzi, maminkám samoživitelkám, ale také nadacím a dalším subjektům zaměřeným na výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých s cílem zajistit přístup ke vzdělání a podpořit rozvoj digitální gramotnosti, která je klíčová pro budoucnost každého dítěte. Jedná se například o UNICEF, Fond Veroniky Kašákové, Nadaci Jedličkova ústavu či Charitu Olomouc, která zároveň fungují i jako svozová místa IT techniky.  

Významnou součástí projektu je podpora ze strany státního sektoru, a to v podobě Záštit příslušných Ministerstev – Záštita Ministerstva práce a sociálních věcí, Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Záštita Ministerstva financí. 

Významná je podpora politiků napříč politickým spektrem. Osobně projekt podpořili RNDr. Miloš Vystrčil, Předseda Senátu Parlamentu ČR; Mgr. Radek Vondráček, Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR; Miroslava Němcová, Senátorka Parlamentu ČR; JUDr. Alena Schillerová, PhD., Ministryně financí ČR; MUDr. Zdeněk Hřib, Primátor hlavního města Prahy; Mgr. Petr Gazdík, Poslanec Parlamentu ČR nebo paní Mgr. Kateřina Valachová, PhD., exministryně školství a poslankyně Parlamentu ČR. 

Problematika distančního vzdělávání bohužel odhalila závažnou skutečnost, že tisíce dětí nemají vlastní počítač ani notebook a nemohou se tak nejen připojit k online výuce, ale nemohou ani zpracovávat domácí úkoly či být v kontaktu se spolužáky a učiteli. 

Díky dlouhodobé spolupráci s Univerzitou Karlovou pomáháme školám a školským zařízením ve všech krajích ČR obstarat počítače, abychom pomohli zajistit rovné podmínky pro vzdělávání. S plánovaným zvýšením hodin informatiky ve školách bylo zjištěno, že dětí, které nutně potřebují výpočetní techniku ke vzdělání, je kolem 30 000.

Další podpory charitativnímu projektu Počítače dětem se dostalo ze strany významných osobností z uměleckého prostředí, například Bára Hrzánová, Vanda Hybnerová, David Koller nebo Dana Morávková, Michaela Badinková, Robert Jašków a další. Významnou spolupráci má projekt Počítače dětem také i s nadací Nova, která mimo jiné významně přispívá k obecnému rozšíření povědomí o naší úloze, a to především díky svým efektivním komunikačním kanálům. 

Za více jak rok fungování jsme pomohli více než 3320 rodinám na území celé České republiky pomocí 350 dobrovolníků a více jak 4051 dárců informační techniky, kterou mohli dárci věnovat na celkem 23 svozových místech v České republice, ke kterým patří prodejny společnosti Mironet a další partneři projektu. 

Děkujeme, že Vám záleží na rovných podmínkách pro vzdělávání všech dětí. Pokud se chcete zapojit, stačí darovat IT techniku, finanční dar nebo se přihlásit jako dobrovolník.