Počítače dětem

Podporujeme romské studenty v jejich vzdělávání

Nikola Kokyová, ambasadorka projektu Počítače dětem celoročně projektu pomáhá formou předávání počítačů, zejména v romských rodinách.

Tentokrát zamířila s darovanou IT technikou za patnáctiletým Nicolasem do Ústí nad Labem. Po dokončení zdravotnického lycea by Nikolas rád pokračoval ve studiu a vysoké škole. Motivaci ke vzdělávání nachází u svých starších sourozenců. Díky charitativnímu projektu Počítače dětem mu již k jeho další cestě za vzděláváním počítač neschází, a může rozvíjet své studijní předpoklady.

Jeho přáním je, aby se i další děti, a to především ty z romské komunity, ze které Nicolas pochází, chtěly také vzdělávat a prohlubovaly si neustále své znalosti a zkušenosti a měly tak větší šanci se uplatnit v oboru, který si vyberou pro své budoucí povolání.

Věříme, že Nicolas bude pro ostatní děti vzorem a budou ho následovat.

Nikole moc děkujeme za spolupráci a Nicolasovi přejeme hodně úspěchů ve studiu!

Pokud chcete pomoct i Vy, zapojte se do projektu tím, že darujete starší techniku, poskytnete finanční příspěvek na náš transparentní účet nebo se zaregistrujete jako dobrovolník. Více informací naleznete na našich stránkách.

Projekt je realizován s podporou Ministerstva kultury ČR v rámci dotačního programu Podpora integrace příslušníků romské menšiny.