Počítače dětem

POMOC UKRAJINĚ

POMOC UKRAJINĚ

Darovali jsme 130 ks počítačové techniky na pomoc obnovy školství na Ukrajině.

Je nám velkým potěšením, že náš projekt pod záštitou Nadační fond IT people, nedávno projevil svou podporu Ukrajině tím, že daroval 130 kusů počítačové techniky do oblastí postižených válečným konfliktem. Poskytnuté počítačové vybavení doručí charitativní nadace v čele s Maximem Kaminským do vzdělávacích institucí v oblastech Sumskoji, Kyjivskoji (město Borodanka), Chernigivska (město Bobrovice) a Cherkastska (město Žažkiv, Litseum), kde válka zanechala hluboké rány a značně omezila jejich možnosti vzdělání a rozvoje.

Díky podpoře společností Mironet a CzechTrade se tento ambiciózní projekt stal realitou. Společně se jim podařilo poskytnout moderní počítačovou techniku, která může mít pro mladé lidi ve válečem postižených oblastech klíčový vliv na jejich vzdělání a budoucnost.

Tato iniciativa má nejen praktické výhody, ale také symbolickou hodnotu. Ukazuje, že v dobách krize a konfliktu můžeme stát při sobě a podpořit ty, kteří potřebují pomoc nejvíce. Darování počítačů představuje naději pro tyto děti a mladé lidi, že i přes těžké okolnosti mají možnost rozvíjet své dovednosti a získávat nové znalosti prostřednictvím moderních technologií.

Nadační fond IT people prokázal svou oddanost a odpovědnost vůči společenským záležitostem tím, že se zaměřil na zlepšení vzdělávacích podmínek pro děti v postižených oblastech. Takovéto projekty ukazují, jaký pozitivní dopad může mít spolupráce mezi organizacemi a soukromým sektorem na řešení společenských problémů.

Věříme, že dary počítačové techniky budou mít dlouhodobý vliv na životy dětí v těchto oblastech, a pomohou jim vybudovat si lepší a perspektivnější budoucnost. Věříme, že náš projekt Počítače dětem může být příkladem toho, jak technologie mohou sloužit jako most ke změně životů a přispět k obnově společenství postižených nepokoji a válkou.

Nebuďme k sobě lhostejní a pomáhejme tam, kde můžeme.

Pokud chcete pomoci i Vy, neváhejte se na nás obrátit na info@pocitacedetem.cz.