Počítače dětem

POMOCI TAM KDE JE TO POTŘEBA, TO JE NÁŠ CÍL

POMOCI TAM KDE JE TO POTŘEBA, TO JE NÁŠ CÍL

Díky spolupráci s různými organizacemi po celé České republice máme větší dosah a můžeme tak pomáhat více.

Opět jsme spojili síly s další organizací, která se zabývá pomocí dětem a rodinám. Tentokrát se jedná o společnost Diamant, která podporuje náhradní rodiny srdcem. A je tomu skutečně tak.

V dnešním technologicky pokročilém světě se stále více klade důraz na digitální dovednosti a informatickou gramotnost. Bohužel ne každá rodina má možnost pořídit svým dětem počítač, který by jim umožnil studovat a rozvíjet se ve školním prostředí.

Společnost Diamant vytvořila partnerství s neziskovými organizacemi, školami a komunitními centry, aby identifikovala rodiny s omezenými finančními možnostmi a děti, které nejsou vybaveny dostatečně moderním technologickým vybavením. Poté tyto počítače předává těmto rodinám jako dárek. A proto náš projekt neváhal a počítače pro děti jsme poskytli.

Žáci budou moci využívat online vzdělávací materiály, vyhledávat informace, komunikovat s učiteli a spolužáky a rozvíjet své dovednosti v digitálním světě.

Navíc, tato podpora má potenciál snížit digitální propast mezi dětmi z různých socioekonomických skupin. Děti, které se v důsledku finančních omezení nemohly rovnat svým vrstevníkům, budou mít nyní rovnocenný přístup k informačním zdrojům a možnostem, které jim pomohou dosáhnout svého plného potenciálu.

Pokud chcete pomoci i Vy, neváhejte se na nás obrátit na info@pocitacedetem.cz.