Počítače dětem

Potřebná IT technika pro studenty z Kladna

Potřebná IT technika pro studenty z Kladna

Darovali jsme stolní počítače a monitory do 9. Základní školy v Kladně.

Moderní technologie hrají v dnešním světě nezastupitelnou roli, a vzdělání není výjimkou. Nadační fond IT People si toho je vědom a rozhodl se pod záštitou projektu Počítače dětem podpořit výuku na 9. Základní škole v Kladně darem IT techniky. Právě tuto techniku jsme mohli repasovat a připravit pro potřeby studentů také díky finančnímu daru Nadačního fondu Simony Kijonkové.

Nadační fond IT People je známý svým závazkem ke vzdělávání a technologickému rozvoji. Naším posláním je poskytovat podporu v oblasti IT vzdělávání a rozvoje dovedností v informačních technologiích.

Žáci i pedagogové 9. Základní školy v Kladně byli tímto darem nadšeni a velmi se těší, až budou moci darované počítače vyzkoušet. Dar znamená velký krok směrem k modernizaci výuky a zvyšuje kvalitu vzdělání poskytovaného školou. Žáci se budou moci lépe připravit na výzvy digitálního věku a získat důležité dovednosti pro svou budoucnost.

Tato iniciativa ukazuje, jaký význam má spojení organizací a škol ve prospěch vzdělání a rozvoje dětí. V Nadačním fondu IT People si klademe za cíl poskytovat podporu v oblasti IT vzdělávání a přispět k rozvoji digitální gramotnosti.

Tato podpora pomáhá zajistit, aby všichni žáci měli rovnocenný přístup k moderním technologiím a mohli se tak lépe připravit na digitální věk. Doufáme, že takovéto partnerství budou pokračovat a přinášet pozitivní změny pro budoucí generace.

Pokud chcete pomoci i Vy, neváhejte se na nás obrátit na info@pocitacedetem.cz.

Pojďme se všichni společně řídit naším heslem: „Aby všechny děti mohly studovat!“