Počítače dětem

Vedení společnosti ASEKol předalo počítač rodině z prahy

Rychlý přesun výuky ze škol do on-line prostředí znamenal pro mnoho rodin s dětmi v podstatě neřešitelný problém. Distanční výuka v průběhu koronavirové pandemie zkomplikovala mnoha dětem přístup ke vzdělávacím materiálům, k nástrojům pro zpracovávání zadaných úkolů a v mnoha případech eliminovala možnost žáků a studentů vypracovávat povinné testy a zkoušky, které rovněž probíhaly distanční formou. Z těchto důvodů původně vznikl projekt Počítače dětem Nadačního fondu IT people.

 Hlavním cílem projektu je rovný přístup ke vzdělávání všech dětí. Z tohoto důvodu se z původního záměru pomáhat dětem z rodin zasažených koronavirovou krizí projekt rozšířil a v současnosti spolupracuje i se školami, školskými zařízeními, dětskými domovy a dalšími subjekty pomáhajícími dětem s omezeným přístupem ke vzdělávání. Přestože distanční výuka skončila a žáci i studenti se opět vrátili do školních lavic, potřeba počítačů pro další výuku je stále nezbytná.

 V nelehké situaci se ocitla také matka samoživitelka 3 dětí, paní Iveta Černá. Dospělá 23letá dcera matku podporuje veškerými možnostmi, 5letá dcera právě nastoupila do školky a 15letý syn Roman, který je žákem základní školy, byl právě obdarován výpočetní technikou v rámci projektu Počítače dětem. O projektu se paní Černá dozvěděla od kamarádky a následně požádala zástupce projektu o pomoc. Syn Roman se potýkal s velkými problémy v rámci distanční výuky, protože se mohl připojovat pouze přes mobilní telefon. Výuku také komplikovalo pomalé internetové připojení. Ze své třídy nebyl Roman jediný, kdo měl s distančním vzděláváním vyžadujícím technické vybavení problém. Počítač pro výuku byl rodině předán v Praze z rukou předsedy představenstva společnosti ASEKOL, pana Mgr. Jana Vrby.

 Společnost ASEKOL poskytuje projektu Počítače dětem podporu v rámci recyklace nevyužitých počítačových komponentů a zároveň projektu pomáhá zajistit dobrovolníky z řad svých vlastních zaměstnanců. Kromě počítače předal pan Vrba dětem také dárky, malá Kristýnka dostala ručně vyráběnou plyšovou hračku a Roman fotbalový míč, jelikož ze všech sportů miluje nejvíce právě fotbal.

 

 

Do projektu se může zapojit každý, a to darováním starší výpočetní techniky, finančního daru nebo svého času jako dobrovolník. Darujte starší techniku, finanční dar nebo svůj čas jako dobrovolník pro projekt Počítače dětem. Více o projektu na www.pocitacedetem.cz.