Počítače dětem

Charitativní projekt Počítače dětem je celoročně plně vytížen žádostmi o darování IT techniky pro dětí, které doma pro své vzdělávání počítač z různých důvodů nemají. Moc dobře víme, jakou radost darovaný počítač dětem i jejich rodičům udělá. O to více jsme se snažili, abychom zejména v předvánočním čase IT techniku předali co nejvíce dětem.


S projektem dlouhodobě spolupracuje i televizní a divadelní herečka Ivana Jirešová, která před Vánocemi předávala počítač v rodině paní Aleny z Prahy – Černého Mostu. Ta nás požádala o pomoc, protože si její rodina nemůže z finančních důvodů koupi vlastního počítače dovolit a jinou možnost, než obrátit se na náš projekt, neměla.


Pomoc druhým je našim prvořadým posláním. Silné příběhy, se kterými se každý den setkáváme, nás utvrzují v tom, že pomoc projektu Počítače dětem pod záštitou Nadačního fondu IT people je velmi potřebná nejen v době distanční výuky, ale i mimo ni.


Pokud chcete pomoct i Vy, aby všechny děti mohly studovat, zapojte se do projektu tím, že darujete starší techniku, poskytnete finanční příspěvek na náš transparentní účet nebo se zaregistrujete jako dobrovolník. Více informací naleznete na našich stránkách.