Počítače dětem

První spolupráce se školou​

Spolupráce se školami je pro úspěch našeho projektu naprosto zásadní. Učitelé jsou nejlépe obeznámení se situací, která panuje v rodinách, a proto je pro nás důležité vytvářet tyto vazby, a tím urychlit a zefektivnit naši pomoc. Díky tomu se snažíme navázat spolupráci s co nejvyšším počtem škol a budeme nesmírně rádi, pokud se nám ozvete. Pokud jste učitel/ředitel/ka a víte o žácích, kterým může být pomoc určená, kontaktujte nás za Vaši školu vyplněním následujícího formuláře:

První školou, která nás kontaktovala a se kterou jsme navázali spolupráci byla ZŠ MARJÁNKA – Břevnov, kde jsme také v úterý 7. 4. za pomoci paní ředitelky Mgr. Bc. Anny Niklové a třídních vyučujících předávali první počítače od dárců do rodin a to zcela zdarma.

Jsme velice rádi za odbornou podporu pana Ing. Jiřího Sissaka, Ph.D., vyučujícího na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (Katedra preprimární a primární pedagogiky). Byl přítomen na setkání s vedením základní školy. Děkujeme za pomocnou ruku a užitečné rady pro online výuku, které podal přímo v rodinách v nouzi. 

Žáci Daniel Šuntil, Jan Procházka a Filip Jeřábek byli obdarování počítačovou technikou, která byla získána od dárců v předchozích dnech. Servisní tým Mironetu v čele s vedoucím servisního oddělení, Martinem Šídou, techniku vyčistili a nainstalovali v nově vzniklém instalačním centru Chodov. Doufáme, že děti se bez problémů okamžitě zapojily do výuky a počítače slouží tak jak mají.