Počítače dětem

Naše cíle na rok 2024

Starší výkonné počítače věnované dětem nadaným v kreativních oborech

Starší počítače věnované dětem ze sociálně slabých rodin

Starší technika věnovaná českým školám pro vznik nových učeben

Počítače dětem

Nejvýkonnější darované počítače věnujeme talentovaným dětem ze sociálně slabých rodin. Těm dětem, které chtějí studovat IT obory a obory technicko-umělecké (grafik, fotograf, kameraman a střihač videa).

Méně výkonné počítače věnujeme dalším dětem ze sociálně slabých rodin, kdy tato technika bude dostatečně výkoná na to aby se tyto děti naučily ovládat počítač pro běžné činnosti a k plnění školních povinností.

Počítače školám

Po příchodu uprchlické vlny z Ukrajiny jsme vybavili dobrovolníky technikou pro registraci uprchlíků. Během probíhající spolupráce s hejtmany krajů a svazy měst a obcí jsme zjistili, že některé základní a střední školy budou potřebovat vybavení, aby mohly zajistit kvalitní výuku i při vyšším počtu žáků.

Naším cílem je pomoci českým školám a vybudovat na školách nové počítačové učebny ze starší kvalitní techniky. Chceme proto získat sestavy starších počítačů a notebooků (30 ks na jednu třídu), kdy následně zajistíme servis obdobný jako u nově dodané techniky. Po doufejme brzkém konci války a návratu uprchlíků na Ukrajinu tuto techniku znovu renovujeme a věnujeme jí přímo dětem. Část v České republice a část na Ukrajině.

Program pro partnerské firmy

Máte-li Vy nebo Vaše firma tu možnost, věnujte starší techniku na projekt Počítače dětem. Firmám nabízíme smluvní (pro firmy nezávaznou) dlouhodobou spolupráci, která těmto firmám zajistí potřebné podklady pro novou ESG agendu. Takto si mohou vylepšit svoji prezentaci před veřejností, zaměstnanci a nově i při jednání s bankami o úvěru. Máte-li kontakt na osobu, která má takovou činnost ve vaší firmě na starosti, prosím propojte nás.

Finanční náklady na tento projekt odhadujeme na 11.900.000 Kč, kdy zajistíme za tyto prostředky funkční techniku (cca 16.000 ks) v odhadované hodnotě 125.000.000 Kč. Pokud by technika se nakupovala nová, její pořizovací hodnota by byla 250.000.000 Kč.

Projekt Počítače dětem finančně podpoříte finančním příspěvkem přímo na transparentní účet Nadačního fondu IT People: č. ú. 296983420 / 0300