Počítače dětem

Nové prostory instalačního centra počítače dětem

V dnešní nelehké době je každá dobrá zpráva vítána s radostí. Mezi tyto vzácné zprávy bez pochyby patří dosáhnutí krásného výsledku projektu Počítače dětem, kdy jsme za necelý rok fungování získali více jak 2000 počítačů od našich dárců a zároveň jsme se přemístili do nového Instalačního centra v prostorách přímo u metra Chodov.

Právě díky našim dárcům z řad jednotlivců i firem se nyní v centru nachází kolem 500 kusů techniky, mezi níž jsou nejen stolní počítače, ale i notebooky, které jsou připravené pro děti z potřebných rodin. Tyto připravené kusy výpočetní techniky v co možná nejkratším časovém úseku distribuujeme dětem z potřebných rodin, kde se díky ní děti budou moci účastnit online výuky a zároveň být v sociálním kontaktu se svými učiteli a spolužáky. 

Primárním cílem projektu je i nadále získání starší techniky od dárců pro děti z potřebných rodin, které díky této technice mají adekvátní podmínky pro studium, a tím i šanci na stejnou budoucnost jako jejich spolužáci. Mezi další cíle projektu patří zvýšení odpovědnosti jednotlivců i firem s ohledem na recyklaci starší techniky stejně jako technická pomoc rodinám ze strany našich dobrovolníků Instalačního centra.  

 Zapojit se do projektu může každý a to poskytnutím techniky na jednom z 20 sběrných míst,  pomocí s logistikou či komunikací s rodinami nebo finančním příspěvkem zaslaným na transparentní účet Nadačního fondu IT People. 

Naše poděkování za mediální podporu patří dále UNICEF, TV Nova, Nadaci Nova, Frekvenci 1 a Evropa 2.