Počítače dětem

Komu pomáháme

Pomoc je primárně určena pro rodiny, které se ocitly v těžké finanční situaci a nejsou schopny obstarat svým dětech techniku určenou k jejich domácímu studiu. Jsme úzce napojení přímo na první školy a učitele, jenž nám pomáhají vybrat vhodné děti jak k zapůjčení nebo k darování počítačů nebo notebooků zcela zdarma. Věříme, že třídní učitel zná své studenty nejlépe a dokáže posoudit, který student si pomoc zaslouží a využije ji naplno. 

V rámci pilotních projektů jako byla např. první spolupráce se školou Marjánka nastavujeme naše jednotné postupy, do kterých školíme naše dobrovolníky tak, abychom mohli pomoc zajišťovat nezávisle na různých místech, ale se stejně vysokou kvalitou.  

chci darovat techniku

Jsem jednotlivec nebo organizace a mám k dispozici techniku, kterou daruji nebo levně odprodám

Žádám techniku pro mé dítě

Jsem rodina v nouzi a potřebuji techniku, aby se mé dítě mohlo zapojit do výuky

Žádám techniku pro školu

Jsem škola a potřebuji techniku pro vybavení počítačové učebny nebo pro naše žáky

mám zájem o spolupráci

Jsem organizace, dobrovolník nebo naopak jako organizace žádám o techniku

DAniel má radost z nového počítače

Pro Daniela, jenž navštěvuje Základní školu Marjánka na Praze 6 jsme zajistili jeho první počítačovou sestavu. Při předání byl přítomem i pan Ing. Jiří Sissak, Ph.D. z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, který Danielovi vysvětlil jak počítač správně zapojit a následně jak se přihlásit do online výuky. V této rodině jsme se setkali nejenom s finančním problémem. Rodiče Daniela si bohužel nejsou jistí v práci na počítači, a proto bylo potřeba školákovi pomoci individuálně. Věříme, že z něj má velkou radost a rychle dožene zameškanou látku.

Jak instalace v rodině probíhala se můžete podívat v tomto videu.